Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığının 22/02/2018 tarihli ve 2018/44096457/13403771 sayılı yazısı gereği;
 
        Rohinga Müslümanlarının yaşadığı insani krizin sürmekte olduğu şu günlerde kısıtlı biçimde sürdürülebilen yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasının önüne geçilmesi bakımından, bunların usulüne uygun şekilde yürütülmesine özen gösterilmesinde, her halükarda öngörülen faaliyetler, gönderilecek yardım malzemeleri ve heyetlere ilişkin düzenlemeler hakkında makul bir süre öncesinde, yerel koşullara hakim Dakka Büyükelçiliği ile istişare edilmesinde ve ilgili Bangladeş makamlarıyla eşgüdüm sağlanmasının faydalı olacağı belirtilmiştir
Bu kapsamda, Bangladeş’e sığınan Rohinga Müslümanlarına yönelik gerçekleştirilmek istenen yardım faaliyetlerine ilişkin belirtilen hususların dikkate alınması. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.