375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TAŞERON PERSONEL SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI