696 sayılı kanun hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde  Kararname’ye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı”  başlıklı 14.Maddesinin gereği; sürekli işçi kadrosu geçiş sınavına girmeye hak kazanan personelin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sözlü sınav  09.Mart.2018 tarihinde Mersin Valiliği İl Dernek Müdürlüğünde saat: 10:30 da yapılacaktır.