STÖ Yönetimi” eğitimi 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde, Çarşamba- Cuma günleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek. Adana ve çevre illerinden tüzel kişiliğe sahip STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla iki kişi kabul edilecek.
 
    Üç gün sürecek olan eğitimin ilk gününde, vizyon ve misyon kavramları konuşulacak ve bu kavramlar çerçevesinde katılımcı STÖ’lerin hedef değerlendirmeleri yapılacak. İyi yönetişim kavramının masaya yatırılacağı ilk gün eğitiminde, hesap verebilirlik, şeffaflık, örgüt içi katılım ve demokrasi gibi konulara odaklanılacak.
 
    Gönüllülerle çalışma ve gönüllü yönetiminin konuşulacağı ikinci günde, STÖ’ler için hem iç hem de dış paydaşlarla iletişimde kolaylaştırıcı bilgiler aktarılacak. STÖ’lerin yönetimde kullanabilecekleri dijital araçlar tanıtılacağı, etki izleme ve değerlendirme konusunun ele alınacağı ikinci gün eğitiminde aynı zamanda, örgütlerin hangi araçlarla kaynak geliştirebileceği de konuşulacak.
 
    Eğitimin son gününde ise STÖ’lerin mevcut kapasite ve kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri yöntemlerle birlikte, yıllık beyanname, tüzük değişikliği, genel kurul toplanması vb. konulardaki yasal yükümlülükleri ve mevzuat üzerine bilgilendirme yapılacak.
 
    Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 14 Haziran Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 20 Haziran Çarşamba günü e-posta ile bilgilendirilecektir.
 
    Konu ile detaylı bilgiye kurumun wep adresi http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sto-yonetimi-egitimine-basvurular-basladi linkinden ulaşabilirsiniz.