13.09.2018 tarihli (bugünkü) ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  17 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında CumhurBaşkanlığı Kararnamesi ile 13.09.2018 Perşembe gününden itibaren İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Valiliklerdeki İl Dernekler Müdürlükleri, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İlçe Dernek Büro Şeflikleri İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro Şeflikleri olmuştur. http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm